1 til 150 objekter

Registrer bedriftens eiendeler nå!

151 til 400 objekter

Registrer bedriftens eiendeler nå!

CleverStore tilbyr enkel og brukervennlig weblagring...Les mer
Verktøyet kan benyttes av alle type bedrifter, små som store, og til ulike formål som f.eks....Les mer
Løsningen er delt opp i følgende grupper..Les mer

Hvorfor registrere, lokalisere, organisere, kildesortere og sikre bedriftens eiendeler?

 

Ved å opprette en firmaprofil til Registreringsverktøyet "Knips-Klikk-Lagre" vil din bedrift straks få tilgang til en selvbetjent Alt-i-ett database som helt enkelt gjør det mulig å skreddersy den optimale løsning etter bedriftens ønsker og krav til dokumentasjon.

 

Verktøyet er i tiden og hjelper bedriften til å være miljøbevisste ved at koder for kildesortering er tilpasset krav til avhending og gjenbruk. 

 

Har din bedrift gode rutiner på at nye innkjøp legges inn og utraderte eiendeler fjernes eller settes inaktive vil verktøyet fungere optimalt.  Verktøyet kan om ønskelig implementeres i kundens eget datasystem.

 

Det er alltid godt å kunne vise til fullstendig kontroll og oversikt den dagen bedriften har behov for dette, samtidig som det gir et godt inntrykk av god bedriftskultur, holdninger og struktur og er med på å øke selskapets verdi.

 

Skal din bedrift registrere kunst, flytte, rydde, selge brukte eiendeler eller fjernlagre?

 

Den ferdigprogrammerte Alt-i-ett databasen har lagt alt til rette for den optimale registrering, sikring og organisering av selskapets eiendeler.  Det eneste brukeren selv må gjøre etter at firmaprofilen er opprettet er å ta bilder av objektet eller laste inn bilder fra eksisterende arkiv og organisere dette i tilhørende kategorier f.eks. kunst og verdigjenstander, kontormøbler, interiør, elektronikk etc., klikke frem produktbeskrivelser og annen ønskelig informasjon. Vi har under utviklingen av verktøyet lagt stor vekt på fleksibilitet og smarte logistikkløsninger slik at dokumentasjonen skal føles optimal for våre kunder.  Det er også fullt mulig å lage egne produktbeskrivelser alt ettersom hva dokumentasjonen skal brukes til.  Dette er en svært rimelig og enkel løsning for bedrifter som ønsker å ta kontroll og styring på sine eiendeler før, under og etter prosessen.  

 

Våre dyktige konsulenter har lang erfaring med inventering, lokalisering og gjenbruk av kontormøbler, kunst og verdigjenstander samt styring av logistikkoppdrag i store og små flytteprosjekter.  Vi er behjelpelig med å skreddersy og legge til rette for den optimale dokumentasjon under styringsprosessen.

 

Noen flere eksempler på hva dokumentasjonen kan benyttes til:

 

  • Inventarliste m/bildedokumentasjon over bedriftens totale løsøre

  • Dokumentasjon m/bilde over bedriftens kunst og verdigjenstander 

  • Dokumentasjon til forsikringsselskapet ved nytegning og eller- tapsmelding hvis uhellet er ute

  • Dokumentasjon og prosjekteringsverktøy hvis bedriften skal flytte, leie ut eller selge 

  • Dokumentasjon og fakturagrunnlag ved slag eller utleie av materiell og utstyr 

  • Dokumentasjon over løsøre som kildesorteres for avhending, salg eller utleie 

  • Dokumentasjon ved avvik og reklamasjonshåndtering

  • Dokumentasjon og verdivurdering av løsøre

  • Dokumentasjon ved avtaleinngåelse av oppkjøp/due dilligence, salg eller utleie av bedriften

  • Dokumentasjon og varetellingsliste til årsoppgjør

 

Verktøyet kan benyttes av alle type bedrifter små og store, private og kommunale som ønsker orden og oversikt over sitt løsøre og eiendeler

Dokumentasjonen vil være av stor betydning for økonomiansvarlig og den daglige ledelse som er ansvarlig for bedriftens driftsmidler.

 

 

Registreringsside - Bildetekst:  Enkel og oversiktlig side for registrering av løsøre/eiendeler. Velg blant ferdigprogrammerte kategorier eller lag din egen beskrivelse.

 

 

Liste med alle registrerte objekter m/minibilde.

 

 

Detaljert presentasjon av hvert objekt med full informasjon og redigeringsmulighet.

 

 

Nedlastbar Excel/PDF/CSV-fil for utskrift elle import til andre systemer.

 

 

Til registrering- og redigeringsarbeidet kan det benyttes Mobiltelefon, Nettbrett, PC eller Mac.  Bilder kan tas direkte eller lastes fra bildearkiv, sky eller minnepinne.  Bildene sorteres og systematiseres i kategorier som f.eks. møbler, elektronikk, maskiner, kunst etc. og med enkle tasteklikk bygges databasen opp etter den enkelte bedrifts ønsker og behov.

 

Hva får din bedrift!

 

Bedriften får sin egen brukerprofil og tilgang til registreringsverktøyet "Knips-Klikk-Lagre" og den programmerte Alt-i-ett databasen som om ønskelig kan implementeres i bedriftens datasystem med mulighet for å legge til en flerbruksprofil med eller uten begrenset tilgang til redigeringsmuligheter.

Dokumentasjonen kan sorteres i kategorier og lastes til Excel, XLSK, CSV og PDF-filer og deles med samarbeidspartnere, forsikringsselskap og via sosiale medier.       

 

Det kan velges mellom 3 ulike løsninger:

 

1.  Pro      1-150 objekter  kr 3.990,- pr. år

2.  Pro+    151-400 objekter kr 5.990,- pr. år

3.  Pro Super  401+ objekter - Priser fås ved forespørsel og beregnes etter oppdragets størrelse.

 

CleverStore tilbyr konsulentbistand til registrering av eiendeler og oppbygging av logistikkløsninger. Se Tjenester