Hvordan kan man sikre sine kunstverk ved brann?

Har du verdifulle eiendeler bør man vurdere hvordan man kan beskytte seg.

Relatert bilde

Flere ganger har vi lest historier om at brann har ødelagt kunstverk til store verdier. Spørsmålet er hvordan man kan sikre seg mot at dette medfører store tap for den det gjelder. Ikke bare er tapet av selve kunstverket en følelsesmessig berg -og dalbane, men dette er gjerne etterfulgt av et stort arbeid med å sikre verdiene man har mistet gjennom forsikringsselskapets krav om dokumentasjon for å få til et raskt og smidig oppgjør. Dette er gjerne en jobb som både er utfordrende og ikke alltid like lystbetont, spesielt hvis man har sterke følelser knyttet til det man har mistet. Det kan ha vært ting man har arvet og som har tilhørt familien i generasjoner, eller noe som det er knyttet spesielle historier til.

I 2012 mistet den kjente kunstneren Karl Erik ikke bare mange egne kunstverk, men han mistet også mange verk fra kjente kunstnere som Odd Nerdrum, Kåre Espolin Johnson og Franz Widerberg.  Vi kjenner til tidligere brann i London der et kunstlager brant ned og mange av kunstverkene til den kjente samleren Charles Saatchi gikk tapt.  Kunst for mange millioner gikk tapt i den brannen.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/kaWX69/brann-kan-ha-oedelagt-britisk-kunst-for-millioner 

https://www.nrk.no/nordland/fine-kunstverk-gikk-tapt-i-brannen-1.8022557

Relatert bilde

Spørsmålet er hvordan man kan sikre kunstverk mot brann i fremtiden samt hvilke muligheter har man hvis det likevel skulle skje og man har behov for å gå gjennom prosessen med forsikringsselskapet?

Når det gjelder selve brannen så er det vanlig brannsikring som gjelder. Man bør selvsagt tenke på verdiene man har opp mot de tiltak man har gjort for å sikre at brann ikke bryter ut. Kanskje er det en ide` at man får tatt en gjennomgang av bygningen av en ekspert på brannsikring og elektriske anlegg?

Når det gjelder forsikringer og dokumentasjon så tilbyr Cleverstore en god løsning for å registrere alle kunstverk i en ekstern database der man kan lagre all informasjon om kunstverket samt bilder, kvitteringer og verdi på kunstverket.  Da vil all informasjon være ivaretatt og forsikringsoppgjøret bør gå smertefritt.  Sjekk våre løsninger for å se hvordan vi kan hjelpe til å beskytte og sikre verdien av dine kunstverk i tilfelle brann/innbrudd slik at forsikringsselskapet får umiddelbar dokumentasjon  for å få et raskt oppgjør. Se våre løsninger på www.cleverstore.no

«Cleverstore ble startet med en ide` om å hjelpe folk og selskaper å sikre sine eierdeler» sier adm. Dir. Cleverstore, Torild Hansen. Torild har jobbet med sikring av verdier for kunder i forbindelse med flytteprosesser i mange år og så tidlig et klart behov for å kunne lagre informasjon om eiendeler i en ekstern database og slik ble ideen født.